We create works of art - with words!

Proven quality! f.a.x. Translations has been translating and interpreting in your language for 36 years.

Kiwa
 • Fast delivery times
 • Single point of contact
 • All languages

Disclaimer

  • f.a.x. Translations b.v. heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. f.a.x. Translations b.v. garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. f.a.x. Translations b.v. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

   

  • f.a.x. Translations b.v. respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden. f.a.x. Translations b.v. spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door f.a.x. Translations b.v.. Indien u ondanks deze inspanningen van f.a.x. Translations b.v. meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door f.a.x. Translations b.v. gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met f.a.x. Translations b.v. via all@fax-translations.com

   

  • De website kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button. f.a.x. Translations b.v. heeft geen zeggenschap over deze websites. f.a.x. Translations b.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

   

  • De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. f.a.x. Translations b.v. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot, of de informatie op, enige website die is gelinkt naar deze site.

   

  • f.a.x. Translations b.v. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. f.a.x. Translations b.v. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. f.a.x. Translations b.v. is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de systemen van f.a.x. Translations b.v. door een derde.